Мултицетът, наричан още мултиметър или мултимер, е един от базовите инструменти за работа с ток и електричество като цяло. Независимо дали интересът ви към сферата е професионален, или чисто любителски, е изключително важно да познавате принципите на работа на уреда, която цел именно ще ви помогнем да постигнете с настоящия текст. 

Какво е мултицет?

Мултиметърът е един от най-полезните уреди за всеки майстор. Представлява аналогово или дигитално устройство, което измерва големината на тока в ампери (A), стойността на напрежението във волтове (V), съпротивлението в омове (Ω) и други параметри, които имат отношение към дадена електрическа верига.

Измерванията стават в рамките на точно определена числова скала и предварително зададен обхват. Няма как например инструмент, отчитащ големина на тока от 1A до 10A, да помогне с отчитането на стойност 15A.


Какви видове мултицет се предлагат на пазара?

Можем да разделим различните вариации на мултимер по няколко основни параметъра: как визуализират информация и в какъв стойностен диапазон изпълняват своите измервателни функции.

Аналогов и дигитален мултицети

Аналоговите устройства са една идея по-остарели от дигиталните устройства. Както се досещате, те визуализират стойностите на ток, напрежение, съпротивление и други под формата на механична скала. Обикновено са по-евтини, но пък и по-трудни за разчитане, особено от нетренирано око. Склонни са да дават и повече отклонения от реалната величина.

Дигиталният мултицет разполага с екран, на който се визуализират цифрите и всички необходими данни за разчитане на електрическата верига. Към днешна дата е по-популярната алтернатива и сред професионалните техници, и сред домашните майстори, като им помага да разчетат всичко, което има общо с електричеството: поведение на мотори, кабели, вериги, електрически уреди, захранвания. И не на последно място дава отговор на фундаменталния въпрос за всеки електротехник, а именно къде са фазата и нулата.

Обхват на мултицета

Споменахме, че всеки уред от подобен порядък има точно определен числов диапазон, в който може да направи съответните измервания. Някои инструменти са с по-тесен обхват, докато други могат да бъдат доста универсални. Ако тепърва ви предстои да закупите подобно устройство, обърнете внимание на функционалностите, марката и дали са съпоставими с обявената от търговеца цена.

Някои видове могат да имат допълнителни функции, като вградени лампи, тестери за диоди и континуитет, катоди, датчици за температура и други. В зависимост от модела, мултицетът може да бъде изработен от пластмаса или метал, а неговият размер може да варира от компактни формати до по-големи инструменти за професионална употреба.

От колко части се състои мултицетът?

Устройството на мултимера може да варира според модела и спецификациите, но стандартно се състои от:

 • Дисплей - изобразява данните чрез LCD визуализация или скала;
 • Сонди - малки метални игли (червена за плюс и черна за минус), прикрепени към уреда чрез кабели;
 • Клавиатура (програматор) - при избор на различните режими за измерване и настройване;
 • Конектори и изходи - свързват мултимера с електрическата верига, която трябва да бъде диагностицирана;
 • Вътрешни компоненти - резистори, капацитети и транзистори, обработващи сигналите от сондите и генериращи отговора на дисплея.
 • Батерия - захранва уреда.

Как се използва мултицетът?

Принципът на работа на мултиметъра е сходен както при аналоговите, така и при дигиталните устройства. 

Като за начало, свържете мултицета с електрическата верига, която желаете да определите стойностно. За целта използвайте кабелите и сондите, които са включени в традиционната окомплектовка. Свържете щипките на кабелите към съответните изходи на устройството според инструкциите в упътването или следвайте надписите на самия мултиметър.

Изберете параметъра, който искате да измерите, като използвате бутоните за настройка на мултицета, както и задайте някаква очаквана стойност на функцията според вградената скала. Например, ако искате да дефинирате числовия израз на напрежението в електрическата верига, нагласете съответния режим за волтаж, респективно за ампераж, съпротивление, индукция и т.н. Заложете числов ориентир.

Докоснете внимателно сондите на мултимера до точките в електрическата верига, където следва да бъде отчетен параметъра, обикновено в двата ѝ края, които са респективно с положителен и отрицателен заряд. Важно е да се отбележи, че според електрическата величина, която трябва да се отчете, уредът се свързва последователно или успоредно.

Прочетете измерванията на мултицета от дисплея му и си направете съответните изводи. След като сте приключили, изключете устройството и го съхранявайте на сухо и безопасно място, така че да не се наруши неговата функционалност.

Ключови моменти при измерването с мултицет


Нагласянето на подходящата програма и коректното свързване на измервателния уред към веригата е фундаментална част от работата, която следва да свършите. Вземете предвид дали отчитате прав или променлив ток, съпротивление, верига или друго. 

Най-честите обозначения по програматорите на уредите са както следва:

 • За променлив ток AC (последователно свързване): V~ или ACV;
 • За прав ток DC (последователно свързване): V ⎓ или DCV;
 • За съпротивление R (паралелно свързване): Ω;
 • За дефиниране на отворена или затворена верига (паралелно свързване): ;
 • За температура t°: T, TEMP, C°.

Следователно, мултиметърът ви дава базата за дефиниране на основни токови величини и нещо повече. Веднъж измерили основни параметри като напрежение, ток и съпротивление, използвайки закона на Ом и закона на Кирхоф можете да изчислите и други производни величини като мощност, отчитана във ватове (W) например.

Дори и да имате сравнително добра представа какво правите, винаги следвайте инструкциите на производителя и се уверете, че сте запознати със съответните електрически вериги и мерки за безопасност, преди да преминете към реална работа.

Привидно лесни, стъпките за боравене с мултицет крият сериозна опасност от късо съединение, изгаряне, повреда на измервания обект и измерващото устройство, дори експлозия. Най-често това е сценарият, ако се опитате да откриете ампераж на верига с много по-висока реална стойност от тази, за която е пригоден мултиметърът. Винаги подхождайте с внимание и предпазливост и се допитайте до специалист при необходимост.