Кабелите са приспособление за провеждане на енергия, без което съществуването на жилищните или промишлените инсталации е абсолютно немислимо. Многообразието им е огромно, като често ние в ролята си на обикновени хора се затрудняваме да изберем правилния за нашите конкретни цели. Дали ни е необходим захранващ, силов, нагревателен или друг вид кабел, нерядко се оказва въпрос с повишена трудност, на който настоящия текст ще се опита да отговори съвсем систематизирано. 

Структура на кабелите

Проводящите елементи са изключително разнообразни, като често структурата им се дефинира от техния вид, предназначение и функции.


Следователно, всеки опит да я опишем в детайли на този ранен етап от изложението би завършила с пълен крах. Затова ще кажем просто, че за да извършват пренос от една точка до друга, те трябва да притежават ядро, направено от проводим съответния тип заряд или сигнал материал, изолация, допълнителни укрепващи елементи и външна обвивка. 

Ядро

Проводими материали в случая на електрическите кабели са металите мед и алуминий, като първият е предпочитан заради по-добрите си свойства и по-ниските загуби. Отделно, проводниците могат да са по-твърди или гъвкави според конкретните цели, които трябва да изпълнят. Не на последно място, тези компоненти от инсталацията биват едножилни и многожилни, като първите имат само един проводим елемент, а вторите - няколко.

За по-специфичните неелектрически видове като оптичните кабели, които пренасят светлинен сигнал, който впоследствие бива трансформиран, като материали за ядрото можем да посочим стъкло или пластмаса. 

Изолация

Изолацията е задължителна, като предназначението ѝ е както да защитава самата жица или влакно, така и да не позволява на пренасяните заредени частици да излизат извън рамките им. 

Обикновено са изработени от два типа полимери - термопластични и термореактивни. Първите имат свойството да стават пластични при повишаване на температурата, като след охлаждане се втвърдяват до нормалното си състояние. Вторите нямат подобни качества, като веднъж втвърдени, представляват устойчива негъвкава и нетопима конструкция.

Най-честите термопластични материали за изработка на изолация са поливинилхлорид (PVC), полиолефини (Z1), линеен полиетилен (PE) и полиуретан (PU). Популярни реактопласти са етилен-пропилен (EPR), омрежен полиетилен (XLPE), етилов винил-ацетат (EVA), силикон (SI), неопрен (PCP) и естествен каучук (SBR).

Допълнителни укрепващи елементи и външна обвивка

Тези компоненти в конструкцията на проводящия елемент имат предимно защитни и укрепващи функции, които предпазват по-фините вътрешни части от увреждания и механични повреди.

Номенклатура на видовете кабели

Правилата, на които се подчинява конструкцията на конкретния вид, обикновено са посочени на маркировката му, като най-често това са UNE 21123, IEC 60502 или UNE 21150.

Но ако се чудите кой е най-ясният начин да дефинираме точният вид на електрическия кабел, това определено е неговата стандартизирана абревиатура, която представлява съкратено означаване на най-важните му свойства като напрежение, изолация и други. Номенклатурите от този тип са нормативно регулирани и уеднаквени, така че да се осигури съвместимост и да се улесни дефинирането на проводниковите параметри.

Но нека да дадем конкретен напълно случаен пример за такава абревиатура: NYY 3x6 mm² 0.6/1 kV. Комбинацията от тези букви и цифри е всичко, от което имаме нужда, за да разберем най-важните характеристики на инсталационния компонент. Как? Нека разберем!

Значение на буквите

В общия случай, от буквите можем да придобием цялата ни необходима информация относно вида на проводниковия материал, изолацията и допълнителните обвивки. Имайте предвид, че по различните стандарти буквите могат да варират.

Някои примери за абревиатура, съответстваща на конкретна изолация:

 • R - омрежен полиетилен (XLPE);
 • Z1 - термопластичен полиолефин без халоген;
 • Z - термореактивен еластомер без халоген;
 • V - поливинилхлорид (PVC);
 • S - термореактивна силиконова смес без халоген;
 • D - етилен-пропиленов еластомер (EPR).

Някои примери за абревиатура, съответстваща на конкретен материал на проводника:

 • K - гъвкава мед (клас 5) за фиксирани инсталации;
 • F - гъвкава мед (клас 5) за мобилни услуги;
 • D - гъвкав, за заваръчни машини;
 • AL - алуминий.

Когато проводника няма букви, той обикновено е направен от плътна мед, клас 1 или 2. При стандартът IEC 60502 медта се пропуска и не се означава изобщо, а алуминият се индикира с A.

Някои примери за абревиатура, съответстваща на конкретни укрепващи елементи:

 • C3 - медна тел, спирално разположена;
 • C4 - меден щит, разположен върху сглобените изолирани проводници;
 • V - поливинилхлорид (PVC);
 • Z1 - термопластичен полиолефин без халоген;
 • F - стоманени ремъци, подредени в спираловидна форма;
 • FA - алуминиева лента, подредена в спираловидна шарка;
 • FA3 - надлъжно гофрирана алуминиева лента;
 • M - корона от стоманена тел;
 • MA - корона от алуминиева тел.

Някои примери за абревиатура, съответстваща на конкретна външна обвивка:

 • V - поливинилхлорид (PVC);
 • Z1 - термопластичен полиолефин без халоген;
 • Z - термореактивен еластомер без халоген;
 • N - вулканизиран хлориран полимер.

Както може би забелязвате, материалите на различните елементи понякога се повтарят, но затова пък в наименованията на кабелите има стандартен ред на изписването им, който ни помага с дефинирането. Първата буква обикновено съответства на материала на жилото, втората обикновено показва изолацията, а третата - външната кабелна обвивка. Букви могат да бъдат пропускани, когато кабелът не разполага с подобен компонент.

Примерът, който дадохме в началото с кабел NYY 3x6 mm² 0.6/1 kV, всъщност е наименуван по стандарта IEC 60502 и буквите му имат следното значение:

 • N - индикират маркировка на кабела по номенклатура IEC 60502;
 • Y - изолация от поливинилхлорид (PVC);
 • Y - външна обвивка от поливинилхлорид (PVC).

След като липсва означение за типа проводник, се приема, че е меден. 

Значение на цифрите

Цифрата 0.6/1 kV показва напрежението, на което е пригоден да оперира видът кабел. По стандарт 0.6/1 kV съответства на инсталация ниско напрежение, до 1000V. Комбинацията “3x6 mm²” от своя страна ни разяснява колко жила притежава кабела (в случая 3) и какво е тяхното сечение (в случая 6 mm²). 

Най-честите размери сечения са както следва:

 • 25 mm² - намират приложение в централната климатизация и промишленото оборудване;
 • 16 mm² - използват се за климатици, електрически печки и електрически връзки;
 • 10 mm² - подходящи са за свързване на хладилници и сушилни;
 • 6 mm² - приложение при микровълнови фурни и блендери;
 • 4 mm² - средна консумация на ток, използват се за осветление;
 • 2,5 mm² - ниска консумация на ток, използват се за свързване на единични лампи;
 • 1,5 mm² - използват се за термостати, звънци или системи за сигурност.

Номенклатурите в този си вид имат отношение само към електрическите кабели ниско напрежение, но те са и най-разпространеният вид. Повече за тяхната същност, както и какви други видове съществуват, може да разберете от следващата класификация.

Класификация на кабелите според вида инсталация, за който са предназначени


За системи ниско напрежение

В тази подкатегория съществуват два вида кабели - за пренос на електричество до 750V и до 1000V. Първият от тях намира предимно жилищно и офисно приложение, докато вторият, познат още като вече споменатия тип 0,6/1 kV, се използва усилено в сферата на индустрията и различните производства. И двата вида кабели ниско напрежение покриват определени хармонизирани стандарти като IEC и се произвеждат по точно определен начин, за да се подсигури безопасност и съвместимост.

За системи средно напрежение

Токът, който се дистрибутира чрез тях, е от порядъка на 1 kV до 36 kV. Най-честата им употреба е свързана с преноса на електричество от електрическите подстанции до трансформаторните точки.

За системи високо напрежение

Зарядът, който трансферират, надвишава стойността от 36 kV, като този вид се използва за транспортиране на електроенергия от електроцентралите до разпределителните подстанции.

Класификация на кабелите според предназначението


Инсталационни

Наричат се още мостови или силови кабели. Плоски са, като обикновено имат от едно до четири броя жила. Тези им спецификации ги правят идеални видове за изграждане на електрически конструкции, като улесняват тяхното полагане и вграждане. Устойчиви са на различни външни влияния, като могат да се внедряват в мазилки, стени, и да бъдат прецизно фиксирани.

Специфичен вид от тази група е СВТ, който освен всичко има допълнителна защита срещу радиация и атмосферни влияния. Тази му характеристика позволява да бъде инсталиран директно в пода или в земята с помощта на монтажна тръба.

Комуникационни (за пренос на данни)

Използват се, за да трансферират цифров или аналогов сигнал с ниско напрежение. Видовете, които можете да срещнете в тази категория, са компютърни мрежови (LAN), телефонни, информационни и други.

Лентови

Този вид визуално много наподобява лента, откъдето носи и името си. Състои се от няколко изолирани проводника (4-12 жици), разположени успоредно, които спомагат за едновременното предаване на множество сигнали и данни.

Нагревателни

Служат за затопляне на повърхността, около или в която са разположени. Типичен пример за тяхната употреба е подовото отопление. Подобен вид кабели съдържат и допълнителен проводник, който предпазва от токов удар. Отделно притежават допълнителни изводи и изолация, подходяща за мокри и сухи помещения. Техни характеристики са и повишените температурна устойчивост и електрическо съпротивление.

Захранващи

Намират приложение в захранването на битови или индустриални машини, уреди и съоръжения. Характеризират се с гъвкавост на жилата и PVC изолация.

Коаксиални

Този тип притежава медно ядро и обвивка от диелектричен изолатор. Използват се за свързване на домашно аудио и видео оборудване, предаване на сигнали при високочестотна чувствителна апаратура, свързване на телевизионни мрежи и компоненти на локална мрежа, охранителни камери.

Екранирани

Изработени са от един или повече изолирани проводника, които са укрепени с помощта на алуминиево фолио или тъкани. Екранирането предпазва кабела от смущения на честотата на захранване, произтичащи от околната среда, което позволява предаването на сигнала да протича безпроблемно. 

Усукана двойка

Представляват двойки изолирани медни жици с диаметър от 0,4 до 0,8 мм, усукани един около друг. Броят на двойките варира, но колкото по-голям е той, толкова по-високо е съпротивлението към външни влияния. Лесни за инсталиране и са с ниска цена. Използват се главно за телефонно окабеляване и свързване на локални мрежи.

Проводници

Представляват едножилни изолирани елементи, като могат да имат една жица от мед, алуминий или сплав, или жилото им да се формира от няколко такива тънки, гъвкави, усукани помежду си проводници. Основен техен дефиниращ параметър е сечението, а сферата им на употреба е свързана с окабеляване на машини, съоръжения, изграждане на инсталации и реализиране на схеми.

Оптични

Този вид представляват проводящи елементи, в конструкцията на които присъстват оптични влакна. Преносът на данни става чрез светлинна вълна, което го прави изключително бърз и ефективен, без почти никакви загуби. Намират приложение в сферата на трансфера на аудио, видео, интернет и други сходни сигнали.