Ако принадлежите към екологично осъзнатата част от съвременното общество, едва ли от вниманието ви е убягнала темата за алтернативните източници на енергия и в частност - соларните системи. Но малцина са тези, които са влагали времето и усилията да направят съответното проучване и да се сдобият с повече информация как могат да си инсталират подобна конструкция. 

Защо слънчевите съоръжения предизвикват такъв интерес? На практика Слънцето се явява неизчерпаем източник на т.нар. зелена енергия, чието добиване щади околната среда. А това са абсолютно достатъчни предимства, за да го припознаем като важен компонент от съвременните ни представи за ефективност и оптимизация.

В случай че темата за соларните системи ви интересува живо или тепърва навлизате в материята, решихме да подготвим кратък текст, чрез който да ви запознаем с основните предимства и недостатъци на този тип съоръжения. 

Какви видове соларни системи съществуват?

 

Основният критерий, по който ги класифицираме, традиционно е дали са в състояние да оперират напълно самостоятелно и независимо, или са обвързани с функционирането на допълнителни източници. 

Мрежови системи (on-grid)

Този тип инсталации са свързани към електроразпределителната мрежа. Те не са в състояние да съхраняват енергия, а директно я преразпределят към съответните консуматори. Следователно, наличието на енергиен ресурс от слънцето е пряко зависим от моментните климатични условия. Подобни съоръжения се употребяват в случаите, когато целта е частично покриване на консумацията на електричество и диверсифициране на неговите източници. 

Автономни системи (off-grid)

Противно на предходния вид, при независимите инсталации не е необходима обвързаност с основната електрическа мрежа. Събраният слънчев запас се съхранява в акумулатори, а с помощта на инвертори се трансформира в електрическа такава, която може да бъде използвана по всяко време независимо от реалния климат. Това е идеалното решение, ако търсите пълна автономност или се намирате в отдалечен регион, който няма как да се електрифицира по друг начин.

Съществуват и хибридни типове, които са комбинация от гореизброените и добиват все по-голяма популярност. Имат няколко разновидности, които позволяват съчетаването на различни характеристики от мрежовите и автономните варианти, в зависимост от конкретните енергийни нужди.

Какви са основните градивни елементи на соларните системи? 

Най-важните компоненти на всяка една мрежова система са:

 • Мрежови инвертор;
 • Фотоволтаичен панел.

При този тип инсталация соларните панели се свързват към инвертора, а той от своя страна - към електрическата мрежа със съответните електроуреди. При подаване на напрежение соларните панели използват слънчевите лъчи, за да генерират енергия, която директно се преобразува и преразпределя към електрическите уреди. 

Като ключови елементи на автономните системи можем да посочим:

 • Независим инвертор;
 • Фотоволтаичен панел;
 • Контролер;
 • Акумулатор.

В този случай фотоволтаичният панел произвежда електричество, което с помощта на соларен контролер се натрупва в тягов акумулатор, за да може да бъде използвано по всяко време чрез преобразуващ инвертор.

Какви основни типове соларни панели съществуват?

Панелите, известни още като фотоволтаични модули и фотоволтаици, са основен градивен компонент на соларните инсталации.


Основните разновидности соларни панели, които можете да срещнете, са следните:

 • Монокристални - произвеждат се от силициеви монокристали с висока чистота на материала;
 • Поликристални - отново се правят от силиций, който не е толкова чист;
 • Тънкослойни - силицият се нанася само под формата на тънък повърхностен пласт;
 • За вграждане - тясно специализиран архитектурен похват, при който панелите се монтират вместо традиционни покривни съоръжения като керемиди;
 • Комбинирани - освен за електричество, отделеният под формата на топлина ресурс се използва за генериране на топла вода.

Най-предпочитаните в дългосрочен план са първите два типа панели, които са ефективни и лесни за рециклиране. При монокристалните се наблюдава най-оптимален коефициент на полезно действие (КПД) и имат най-дълъг живот, но цената им е сравнително висока и имат нужда от честа поддръжка. Поликристалните панели са с най-добро съотношение “качество-цена”, защото имат малко по-ниско КПД в сравнение с предходните, като същевременно се произвеждат по значително по-облекчен откъм ресурси начин. 

Тънкослойните панели са най-евтиното и достъпно решение, разпространено широко в практиката. Въпреки това имат ниска ефективност, заемат повече площ и се износват много по-бързо. Комбинираните панели, наричани още термални, са най-целесъобразният вариант, защото оптимизират загубите под формата на топлина, генерирайки и топла вода освен ток. Въпреки това са рядко срещани, защото са най-скъпата алтернатива.

В сферата на затоплянето на вода има и други варианти, свързани със слънчева енергия, каквито са соларните колектори. Тръбите служат за улавяне и трансформиране на топлината от слънцето, както и за преноса на водата до специализиран бойлер за съхранение. 

И така, кои са основните предимства на соларните системи?


Като най-общи плюсове на този тип инсталации могат да бъдат обобщени следните характеристики:

 • Неизчерпаемост и възобновяемост;
 • Екологичност;
 • Генериране на чиста енергия, без вредни емисии;
 • Независимост от други енергийни източници (в степен, съответстваща на личните предпочитания);
 • Икономичност в дългосрочен план, която гарантира възвръщаемост на първоначалната инвестиция;
 • В случай на инсталация в производствено предприятие могат да бъдат спестени значителни екологични такси.

А какво можем да кажем за недостатъците?

Като основни минуси на соларните конструкции можем да изведем следното:

 • Относително високата стойност на първоначална инвестиция и разходи за инсталация;
 • Зависимост от външни фактори като метеорологични условия, което може да доведе до променливо количество на доставяната енергия;
 • Възможност за рециклиране на отделните компоненти като панели все още се проучват;
 • Изискване за наличие на определено пространство;
 • Отговорност за поддържането на изправността и чистотата на компонентите ѝ;
 • В производството се използват някои вредни елементи като кадмий и арсен.

Соларната енергия става все по-разнообразна и широко разпознаваема алтернатива, намирайки различни приложения в сферите на индивидуалното захранване на домакинствата, както и общественото такова. Инсталирането на фотоволтаични панели е само една от алтернативите. В случай че решите да се заемете сериозно с тази задача, препоръчваме да се доверите на професионалисти, които да ви изяснят всички тънкости при внедряването и монтажа.

Ако все още не се чувствате готови за подобна важна крачка, няма повод за тревога. Слънчевата енергия е тема, която тепърва ще добива все по-голяма и по-голяма популярност. В допълнение, тенденциите са цената за цялостно изграждане на системата да намалява с течение на времето, което би я направило далеч по-достъпна в глобален план. 

Понижаването на ценовия праг за желаещите да се оборудват с по-екологични уреди е световен приоритет, така че за нас не остава нищо друго, освен да следим с любопитство развитието на тази така динамична и интересна сфера.