През пролетта и лятото много често дъждовете са придружени от мълнии, едно от най-впечатляващите метеорологични явления. Мълнията възниква между облаците и земната повърхност или между два облака. Тя е резултат от триенето на ледените частици, които ги образуват. В резултат на това триене електрическите заряди се разделят, като положителните остават в горната част на облака, а отрицателните в долната част. Както знаем,  противоположностите се привличат и това не е изключение, защото отрицателните заряди на облака ще бъдат привлечени от положителните заряди на земята и тогава възниква онова, което познаваме като мълния.

Когато това явление се случи в околната среда, се генерира електромагнитна енергия, която се индуцира през преносните и разпределителните мрежи и в много случаи внезапно може да достигне до всяко електронно оборудване като екрани, хладилници, аудио устройства, компютри и видеонаблюдение и др. В повечето случаи това явление остава незабелязано, докато оборудването ни не се повреди и не спре да работи.


Решения, които бихме могли да внедрим в дома си
 

Има много фактори, които могат да повлияят на оборудването в домовете ни, бурите са сред основните. Ето защо, много фирми като Schneider Electric, осъзнавайки рисковете, които дъждовете и гръмотевичните бури крият за вашия дом, са си поставили задачата да осигурят решения, които да предотвратят евентуална повреда на оборудването, значителни икономически загуби и помощ в случай на прекъсване на електрозахранването.

  • Стабилизатор

Стабилизаторът е устройство, предназначено да предпазва електрическите инсталации от пренапрежения или внезапни пикове на напрежението. Той работи чрез потискане на пика , така че напрежението никога да не достигне ниво, което може да повреди електронните компоненти. Тоест, когато мълния удари близо до преносните линии, напрежението се повишава от 230 до няколко хиляди волта и за микросекунди това увеличение може да унищожи всички електронни компоненти на нашия дом, в допълнение да извади ценни уреди от експлоатация.

За да се използва оптимално и да бъде монтиран на място, на което да предпазва всички уреди в дадено домакинство, е нужна консултация с експерт за инсталацията, за да се гарантира по този начин и безопасно заземяване.

  • Непрекъсваеми захранвания

Прекъсванията на тока също имат последици за членовете на домакинството. Особено ако интернет връзката представлява средство за доход, ако трябва да се изпрати важен документ от компютъра или ако децата трябва да изпълнят някоя от задачите си. Внезапното прекъсване на захранването е равносилно на големи негативни последици върху ежедневните ни дейности, които никой не би искал да понася.

В тези случаи е силно препоръчително да разполагаме със система за непрекъсваемо захранване у дома, като например  Mobile Power Pack на Schneider electric, който  позволява да имаме захранване по всяко време и на всяко място, понеже е идеално за зареждане на всяко устройство, което е свързано чрез USB кабел, като мобилни телефони, таблети, аудио плеъри, преносими игрови конзоли и т.н.

Друга възможност, която трябва да се има предвид, е устройство UPS, тъй като предлага предимствата на Mobile Power Pack плюс най-основното -  в състояние е да захранва модем, което позволява да имаме интернет връзка, независимо от прекъсването на електричеството. Това става особено полезно, като се има предвид ролята, която тази мрежа играе в ежедневните ни дейности. Освен това той има сменяема батерия, която може да се носи навсякъде и която може да зарежда батерията на смартфона до 5 пъти от 0-100% от капацитета си.

Нека не забравяме, че превенцията винаги ще бъде ключът към избягването на малки или сериозни последици. Да оценим какви мерки можем да вземем днес, за да направим дома си по-безопасно място за нас и нашето семейство!

Източник: Блогът на Schneider Electric