Благодарение на романтичните холивудски филми терминът “ударен от мълния” някак си неусетно придоби едно по-различно, безкрайно идеалистично значение. Главният герой - обикновено подозрително умен, красив и успешен - бива внезапно връхлетян от своеобразен любовен гръм в лицето на тайнствена и неустоима дама, която обикновено, случайно или не, се оказва дългоочакваният му житейски партньор. Погледнато в подобен контекст, да те удари мълния започва да звучи някак си приятно, едва ли не дори желано!

Ако се абстрахираме от метафората обаче, реалните физиологични процеси, протичащи в живите организми вследствие на подобно абсолютно реално събитие, никак не са за препоръчване. “Уикипедия” дефинира мълнията като  “електрически искров разряд в атмосферата, проявяващ се обикновено по време на буря и съпроводен от гръмотевица”. Природата на явлението е изключително електрическа по своята същност - факт, открит още от Бенджамин Франклин - което е ясна индикация за степента на опасност и размера на пораженията, които могат да настъпят вследствие на прекалено близка “романтична” среща с него. 

Оказва се обаче, че и тук има специфики и вариации, като не всички потърпевши от едно подобно явление са еднакво засегнати. 

Да си представим, че сте пастир и мълнията ви заварва на полето с кравите ви, като пада в неприятна близост до своеобразната зелена трапеза на скъпоценните ви подопечни любимци. Кой е по-застрашен: вие или кравите? Естествено, за всеки неговото лично нещастие изглежда най-голямо, но в случая, за да сме справедливи към кравите, се налага да направим изключение. 

Както ще се убедите в следващите няколко реда, при равни други условия човешкият вид далеч не е в най-онеправдано положение. За дълбокото нещастие на кравите и повишения риск за крехкия им живот по време на гръмотевична буря е виновно не друго, а простият житейски факт, че природата ги е създала с четири крака, а нас, човеците - със скромните два. 

Чували ли сте за термина “крачково напрежение”? 

Ако все още не сте, а имате крави или друг четирикрак добитък, който ви е скъп, изключително силно препоръчваме да се информирате по въпроса без никакво отлагане. 

Както вече уточнихме, гръмотевицата има електрическа природа и носи в себе си огромен заряд от статично електричество, който има изключително неприятни последици при сблъсък със земната повърхност. Типичното напрежение, което едно такова природно образувание носи, се равнява на впечатляващите 300 милиона волта, а големината на тока в него - на около 30 хиляди ампера. За сравнение, стандартът за напрежение в домакинството ви е около 220-230 волта (AC при 50/60 Hz), а токът, протичащ в мрежата, много условно може да бъде представен като стойност между 6 и 32 ампера. 

За да ви стане максимално ясно и да нямате никакво вътрешно съмнение по въпроса, ще кажем, че променливотоково напрежение над 42 волта се счита за опасно, а ток от порядъка на 0,1 ампера е близо до смъртоносен. С думи прости - едва ли някой ще предпочете да бъде ударен от гръм в пълния физиологичен и неромантичен смисъл на фразата. 

Естествено, за да предпазят себе си и имуществото си от подобна хипотеза, хората са измислили и внедрили различни защитни средства, най-често под формата на заземени гръмоотводи, закрепени на жилищните сгради. 

Но какво става, ако мълния удари в опасна близост, когато сте на необезопасено място като широкото поле? 

При сблъсъкът си със земята, всички тези 300 милиона волта и 30 хиляди ампера, формират огромно по мащаб и интензитет статично електрическо поле. Колкото по-близо сте до мястото на падането на мълнията, толкова по-фатални са стойностите на електрическите параметри като напрежение и големина на тока. 

Както знаем, основна характеристика на електрическата величина напрежение е разлика в потенциалите, съществуваща в различните части на проводника, през който протича електрически ток. Е, при появата на мълния се създава разлика в заряда между ниските атмосферни слоеве, придобиващи отрицателен заряд, и земната повърхност, получаваща положителен такъв, което е съпроводено с появата на голям поток от статично електричество. 

Електричество в такива големи размери се възползва от всеки близък “отдушник” за изравняване на потенциалите в обсега си, какъвто в случая се явяват различните части от човешкото, респективно животинското, тяло.

Как разликата в електрическите потенциали е свързана с крачковото напрежение?

Потенциаловото различие се формира при досег на различни части от тялото с наелектризираната земна повърхност. При нас, кората, като същество, движещо се на два крака, това явление обичайно възниква само между единия и другия ни крак (ако не решите по някаква дълбоко непонятна причина да допрете и други части на тялото си до земята). В случая на горките крави обаче, разлика в потенциалите се образува във всяка една точка, в която четирите им крака се срещат със земята. Това е явление, което в практиката се нарича “крачково напрежение”. Следователно, при равни други условия, при кравите то ще бъде далеч по-високо от това при хората. 

Наличието на такъв тип напрежение е и основната причина, поради която хората не трябва да вървят или тичат по време на гръмотевична буря. Тичането ни предразполага към повече на брой контакти със земната повърхност, като всеки един от тях е съпроводен с нова порция електричество. Това е и най-честата предпоставка за причиняване на увреждания от светкавици и гръмотевици. 

Да обобщим...

Крачковото напрежение се дължи на разликата в потенциалите при допир на различните точки от тялото към наелектризирана повърхност. Колкото повече различни места на допир, толкова по-висок риск за здравето и живота на организмите. Затова, следващия път, когато си мислите, че съдбата се е отнесла несправедливо с вас, спомнете си, че винаги може да бъде по-лошо. И не на последно място - пазете кравите си, защото без тях светът би бил едно много по-скучно място!