На всеки се е случвало от време на време да се загуби в огромното море от модели и марки, които се предлагат на пазара в областта на електрическите материали. Огромният наличен избор предразполага към множество вътрешни дилеми, свирепи душевни борби, прерастващи в неприятно объркване, преди да се вземе решение за финална покупка. А съвсем не би трябвало да е така.

Изборът на електрически приспособления трябва да е лесен, но и информиран. Разширявайки набора си от инструменти като крайни клиенти, ние си гарантираме един много по-качествен и целесъобразен краен резултат. За тази цел, понякога не вреди да вземем нещата в свои ръце и да подобрим общата си потребителска култура като направим съответните предварителни проучвания, и съберем релевантна техническа информация за артикула, който ни е необходим. 

За начало, нека да започнем от характеристиките и спецификите при избора на един близък роднина на автоматичния предпазител, а именно моторната защита. Тя е широко разпространено в практиката устройство, заемащо своето достойно място сред средствата за автоматизация и контрол. Няколко съвета относно това какво представлява, как работи и по какви параметри следва да я селектираме, може да прочетете в следващите редове. 

Какво представлява моторната защита?

Преди да вземем решение за покупка, е хубаво да имаме данни какво е и как работи съответния уред, за да можем да задаваме правилните въпроси при комуникацията с продавач-консултантите. 

В стандартния случай моторната защита е ендополюсно или триполюсно електромеханично устройство, подсигуряващо протекция на асинхронни двигатели срещу претоварване, късо съединение и фазов спад, като включва и изключва веригата при необходимост. Притежава специална функция за разединяване на защитната изолация от захранването. В идеалния случай едновременно съчетава термични, магнитни и превключвателни свойства, които гарантират нормалното извършване на дейността ѝ.

Какви видове моторни защити съществуват? 

Има множество варианти на моторна защита, които да се използват за оптимизиране работата на двигателите, но основните такива се различават по функционалностите, които притежават, и сигналите, на които реагират. Първите модели са ограничени до токови, а вторите са т.нар. термично-токови, като разграничаването на двата вида е първата стъпка при направата на избор.

Токовите варианти могат да са монофазни и трифазни, като имат специфичен предварително зададен обхват на настройката по тока. Действието им се контролира ръчно, дистанционно или автоматично. 

Термичните алтернативи притежават вградено термично реле с биметална пластина, което е предпоставка и за проявяването на допълнителни свойства и характеристики, които са по-обхватни в сравнение с традиционните токови. В комбинация с контактор те подсигуряват доброто и правилно функциониране на двигателите. Именно те и техните свойства ще са главен обект на текущия текст. 

Какви са основните функции на моторната защита? 

Подобно на другите алтернативни форми за оптимизиране и обезопасяване работата на двигателя, и моторните защити служат за протекция на електродвигателите от пренапрежение, плюс късо съединение и загуба на фаза. 

Термичните характеристики на моторната защита имат отношение към предотвратяването на претоварване, магнитните - към превенцията срещу късо съединение, а превключвателната ѝ способност е гаранция срещу дисбаланс във фазите. Те са основни параметри, влияещи на избора и крайното решение.

В какво се изразява предотвратяването на претоварване в електрическия мотор?

Пренапрежението е извънредно работно състояние, което води до прегряване на двигателя, принуждавайки го да консумира равнище на ток над нормалното. Може да възникне поради чести стартирания в кратък интервал от време, липса на някоя от фазите, прекомерно забавяне при пускането, извънредно натоварване на ротора. 

Как се получава късо съединение при двигателите?

Късото съединение е най-опасната и сериозна двигателна повреда, която може да възникне. Получава се, когато две фази влязат в пряк контакт, или при взаимодействие тип “фаза-земя” и “фаза-нула”. Обикновено такива ситуации възникват при износване на изолацията или повреди вследствие на свръхток. 

Какво е загуба на фаза?

Трифазните двигатели оперират по правилен начин само когато напрежението между трите проводника е балансирано. Над 2% разминаване във волтажа би намалило ефективността и механичния живот на устройството, а рязък спад в някое от напреженията може да има изключително фатални последици. 

Какви са основните технически критерии при избор на моторна защита?

Международната електротехническа комисия IEC е в основата на дефинирането на най-важните принципи, които да ни помогнат при избора и да ни ориентират коя е точната моторна защита за нашите цели. По ирония на електрическата фортуна обаче често те се оказват и най-неразбираеми за масовия човек. Да вземем например класа на изключване и категорията за оползотворяване на устройствата.

Какво е клас на изключване?

Параметърът дава информация за максималното време на изключване в студено състояние, съотнесено към постоянен симетричен триполюсен товар с 7,2 настройка на тока. Представлява числова стойност - 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40. 

Звучи сложно, но нека дадем пример, който да улесни разбирането му и съответно избора. Най-често срещаният в практиката клас на изключване е 10, което е равнозначно на прекъсване в рамките на 10s за ток, надвишаващ 7,2 пъти номиналния. Важността на времето за реакция на уреда е много голяма, защото колкото по-кратко е то, толкова по-ограничени са пораженията върху мотора. 

Какво е категория на оползотворяване?

Категорията за оползотворяване всъщност е един доста полезен и потребителски ориентиран параметър, който може да даде доста яснота при избора. Изобразява се с абревиатури, които разграничават устройствата по техния тип - индуктивни, капацитивни или резистивни, и характеристиките на работния им цикъл (спиране, пускане и въртене на мотора, реверсиране и други). Визуално се означава със символ за прав или променлив ток (AC или DC) и число, разделени от тире, например AC-2.

Категорията за оползотворяване има отношение към контактори, прекъсвачи, предпазители и защити, релета и въобще всички устройства, притежаващи превключвателни способности. Макар че е по-позната като характеристика за контакторите, все пак е добър индикатор за това дали моторната защита, която сме си избрали, е подходяща за спецификите на нашия двигател.

Най-популярната стойност за този параметър е АС-3, която съответства на всички стандартни двигатели с кафезен ротор и асинхронни с навит такъв. Намира широко приложение в стандартни производствени поточни линии, помпи, компресори и много други. Друга добре позната абревиатура е АС-1, която от своя страна се отнася за всички променливотокови активни товари с фактор на мощността по-висок от 0,95, като основните сфери, в която се употребява, са отопление, осветление и разпределение.

Какви други параметри на моторната защита трябва да съобразим?

Допълнителни, но съществени фактори, които трябва да вземем предвид при избора на моторна защита, са:

  • Размер;
  • Обхват на настройката по ток или регулируема термална защита;
  • Изключвателна способност за ток на късо съединение, ако моделът е токов, плюс магнитна изключваща стойност, ако устройството е и термично.

Размерите на моторните защити са изключително компактни в общия случай и стандартизирани за определените производствени серии, като следва да се съчетаят с избирането на аксесоарите и допълнителните устройства към тях, например контакторите. Обхватът на настройката по ток се измерва в ампери (A) и показва границите, в които устройството може да бъде нагласено. 

При избора на изключвателна способност трябва да съобразите, че стойността, на която реагира уреда, трябва да е по-висока от максималния ток на късо съединение, изчислен за участъка от мрежата, където е монтирана моторната защита. Това подсигурява, че устройството може да прекъсне веригата при зададената стойност на ток на късо съединение и след това системата да заработи нормално, без смущения. Величината се бележи с Ics или Icu в зависимост от начина, по който е измерена. 

Какви аксесоари са съвместими с моторните защити и как да ги изберем правилно? 

Съществуват множество допълнителни устройства и аксесоари в областта на автоматиката и контрола, които спомагат за правилното функциониране на моторната защита. Такива са вече споменатите контактори, плюс помощни и сигнални контакти, максимално и минимално напреженови изключватели, кутии и корпуси в съответния размер. 

За да сте сигурни, че са съвместими по размер и функционалности с основното електрическо приспособление, най-добре да ги изберете от конкретна серия на определен производител. Повече информация за ролята им, инструкции стъпка по стъпка за начина им на монтаж в електрическата инсталация, както и данни за техните технически параметри можете да прочетете в упътването и илюстративните схеми, които ги съпровождат. 

Надяваме се, че с информацията дотук сме ви били поне минимално полезни при избора, но в случай че имате нужда от допълнителна професионална помощ, не се колебайте да се свържете с електротехник или да разпитате в детайли продавач-консултантите. Препоръките на специалист винаги са добре дошли, за да сме абсолютно уверени, че ще изберем най-доброто възможно допълнение към дома, офиса или производствената си верига.