Автоматичните предпазители са малки, но безкрайно симпатични устройства, които задължително притежавате в дома си, независимо дали го осъзнавате, или не. Един бърз поглед във всяко едно стандартно апартаментно електрическото табло ще потвърди тази теза. И ако внимателно следите блог статиите на ELX.bg, ще сте наясно, че не за първи път превръщаме предпазителите в наш основен лирически герой, но това съвсем не е случайно. 

Фундаменталните функции и универсалната приложимост на автоматичните предпазители, наричани още прекъсвачи, е ключова предпоставка за огромното им пазарно разнообразие. Именно затова днес решихме да дадем някои основни насоки, които можете да следвате, ако ви се наложи да вземате решение за покупка самостоятелно. Изборът трябва да бъде много внимателен и съобразен с някои основни особености на електрическо приспособление, които ще се постараем да резюмираме по практичен, разбираем и достъпен начин.

Какво представляват автоматичните предпазители?

С риск информацията вече да ви е позната, ще започнем от самото начало. Автоматичните предпазители са незаменими по отношение на защитата на оборудването ни от пренапрежение или късо съединение. Те са зоркият страж, който следи за всяко отклонение от оптималните токови параметри на мрежата. В случай че установи аномалия, прекъсвачът се задейства и спира движението на електричество по веригата, карайки я да изключи. 

Чрез прекъсването на веригата предпазителят гарантира, че самата инсталация и електроуредите, вързани към нея, ще останат невредими. Това, за съжаление, не важи за хората, които имат нужда от допълнителна защита в случай на настъпване на подобно негативно събитие. Тя обикновено се проявява под формата на включване на отделно устройство, наречено дефектнотокова защита. Ако искате да си осигурите и двете, най-добре е да се насочите към комбинирани уреди, които съвместяват функциите и на двете.

Какви са най-общите параметри при избор на автоматичен предпазител?

Основните критерии, които ви съветваме да вземете предвид при избора, са следните:

  • Къде ще се монтира автоматичният прекъсвач (в дома или в индустриално предприятие);
  • Какъв бюджет можете да отделите, като на негова база можете да се насочите към определена марка, за предпочитане с утвърдено на пазара качество;
  • Какви са спецификациите на конкретната електрическа инсталация, например сечението и начина на полагане на проводниците (ако не сте сигурни, по-добре се консултирайте с професионалист?

Въпреки че функцията на прекъсвачите е сходна навсякъде, мащабите и целите на един малък офис или домакинство са много по-различни от тези на едно производствено предприятие. Затова и съществуват различни видове автоматични предпазители, които да покрият различните видове потребителски търсения. Миниатюрните прекъсвачи например са класически избор за домакинството, докато устройствата с лят корпус са по-подходящи за индустрия. 

Бюджетът е определящ при избора дотолкова, доколкото по-високата му стойност ни позволява да изберем продукт с по-високо качество и по-добри технически показатели. Естествено, това е валидно в по-голяма степен, ако вземаме крайното решение сами, без допълнителна професионална помощ. В случай че искате да откриете максимално съотношение “качество-цена”, съобразено с конкретния си финансов ресурс, препоръчваме да се обърнете към консултант в онлайн или физически магазин, за да ви даде индивидуални препоръки и разяснения.

Типът електрическа инсталация е много важен за избора на конкретни технически показатели за автоматичния предпазител като стойност на номинален ток, изключвателна възможност, крива на изключване. Повече информация по този въпрос може да откриете в следващите редове.

Кои са основните технически характеристики на автоматичните предпазители и как могат да повлияят на крайния потребителски избор?

Един от определящите моменти при избора е какъв номинален ток трябва да притежава устройството, за да съответства на сечението и способа на полагане на проводниците в жилището. Има различни класификации и препоръки, но казано по най-опростен и разбираем начин, на по-малко сечение съответства по-нисък ампераж (за проводник 1 mm² са достатъчни около 6А, за 1,5 mm² - около 10А и т.н.). За индустриални нужди по правило по-често се използват прекъсвачи с висока стойност на номиналния ток (над 100А).

Изключвателната възможност, която вашият идеален автоматичен предпазител трябва да притежава, задължително трябва да е по-висока от изчисления за конкретната електроинсталация максимален ток на късо съединение. Най-широко разпространената в практиката стойност по този показател е 6 000А, която съответно е и най-популярният избор. Съществуват и модели с 10 000А и 15 000А например, които са по-екзотични и насочени към производството. 

Кривата на изключване се дефинира отново на база тока на късо съединение, плюс спецификата на някои товари като мотори или понижителни трансформатори. Кривата съответства на максималния ток на късо съединение, при който предпазителят трябва да може да изключи три последователни пъти. По този начин устройството предпазва веригата от изгаряне на проводник или повреда на свързаното към инсталацията електрооборудване. 

Най-често в домакинствата място намират автоматични прекъсвачи с криви B или C, като в случай че искате да захраните консуматори с по-висок пусков ток, по-добре изберете крива C. В противен случай съществува вероятност подобна големина на протичащия ток да накара крива B да сработи и да затвори веригата, когато това не е желателно или необходимо.

Други особености

Допълнителни специфики на автоматичните предпазители, които си заслужава да вземете предвид при избора, са броят полюси и начина на монтаж. Ако напрежението в електрическата верига, в която ще монтирате устройството, е трифазно, по-добре се насочете към модел с три полюса. Как ще се осъществи самото свързване също има значение, така че си заслужава да помислите дали ви трябва прекъсвач за прикрепяне към DIN шина, за електротабло или такъв за директно свързване към защитаваната мрежа например. 

За да не злоупотребяваме с търпението ви, ще спрем дотук с изброяването на основните критерии при избор на автоматичен предпазител. Естествено, съществуват още много фактори, но целта ни е просто да ви дадем най-обща представа, ако някога по някакъв повод ви се наложи да се сблъскате с подобна житейска ситуация. Ако все още не се чувствате достатъчно уверени, екипът на нашия онлайн магазин е винаги готов да съдейства, така че не се притеснявайте да ни се доверите :)