Всички знаем каква е ролята на добрите стари девиаторни ключове, които могат да бъдат забелязани във всеки един средностатистически дом, а защо не и офис? Те позволяват контролирането на едно осветително тяло от две места, което е изключително удобна характеристика, особено за любителите на минималните физически усилия, извършвани само при реална необходимост, като ходенето до вратата на спалнята за изгасяне на крушката преди лягане не се брои. Но какво се случва, ако консуматорите станат прекалено много? Имат ли девиаторите по-усъвършенстван функционален аналог, който да ни спести излишно окабеляване и усложняване на електрическата инсталация?

Тук на бял кон се появяват импулсните релета. Тенденцията да се добавят все повече източници на светлина, които да могат да се контролират от множество различни места, наложи леки промени в подхода на професионалните електротехници при изграждането на домашни и административни електрически системи. Импулсното решение е вашият отговор именно в такива ситуации, като те позволяват включването и изключването на осветителните тела дори и при по-голямо физическо разстояние. Нещо повече - те се отличават като варианта с по-висока степен на автоматизация и функционалност, който е тук, за да остане.

Какво представлява импулсното реле?

Подобно на повечето релета, и импулсното съдържа следните основни структурни компоненти: намотка, ядро, подвижна котва и превключвател. Действието му се основава на електромагнитни принципи, като в момента, в който се включи, през сърцевината на бобината преминава ток, като в резултат на това ядрото активира всички затворени или отворени контакти. 

Стимул за активацията му обикновено е импулс на ток или напрежение. При еднократното преминаване на сигнала контактите преминават от отворено в затворено положение в зависимост от вида си, а при последващо се връщат обратно в нормалната си позиция. Това му качество го определя като “бистабилно” или функциониращо в две различни състояния. Включванията и изключванията на по-опростените импулсни релета могат да се контролират ръчно, а на по-усложнените: чрез вграден таймер или дистанционно.

Ако желаем да прецизираме работата на устройството, може да свържем към веригата резистор или кондензатор. 

Какви основни видове импулсни релета съществуват?

Спрямо принципа си на действие се разделят на електромеханични и електронни, като първият тип се задвижва изцяло чрез функциониращ взаимосвързан механизъм, а втория - чрез печатна платка с микроконтролер.

Импулсните релета могат да се срещат в практиката във варианти за монтиране на DIN шина, разпределителна кутия или дори директно към самото осветително тяло. Последната опция дава перфектната възможност на част от производителите да се възползват и да проектират готови източници на светлина с вградено импулсно реле. 

Какви са минималните условия, които трябва да съблюдаваме, когато свързваме импулсно реле?

Съществуват няколко схеми за свързване в зависимост от конкретната ситуация, като няма да се спираме подробно на всички, а само ще ви посъветваме да прочетете внимателно техническата спецификация на конкретното устройство, което сте си избрали, и да се доверите на професионален електротехник при възникването на каквото и да е колебание. Не пренебрегвайте предписанията за броя превключватели, който може да се върже към релето, както и тяхната специфика.

За яснота ще разгледаме само случая, при който импулсно реле с един нормално отворен контакт (NO) се монтира към определена инсталация с цел управление на едно осветително тяло от две места. Единият изход за контакта трябва да бъде свързан към фазовия проводник, другият - към нулата, като неутралната жица се изтегля към всяко осветително тяло, което ще се включи във веригата.

Примерна онагледяваща схема би изглеждала така, като към нея освен импулсното реле и осветителните тела, свързани паралелно, е добавен и автоматичен прекъсвач със защитни функции:


За да се предотврати електрическо искрене, към веригата може да се свърже и кондензатор. Отличителни черти на връзка от този тип е нейната опростеност и лекота при реализирането, както и възможността за допълнително надграждане без много усилия.

Кои са предимствата на импулсните релета в областта на осветлението пред алтернативните варианти? 

Някои от най-важните им положителни страни могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

  • Спестяват нуждата от сложно окабеляване, следователно пестят от инсталационни материали;
  • Изразходват електрическа енергия само при превключване, но не и за поддържане на активно състояние;
  • Устойчивост на остатъчни ефекти от пренапрежение и мълнии;
  • Работят просто, ефективно и безшумно;
  • Характеризират се с добра изолация между контактите и намотката;
  • Дават възможност за свързване на повече осветителни тела, които да се контролират от повече локации;
  • Незаменими при изграждането на инсталации от по-иновативен тип като т.нар. умни домове.

В интерес на истината е редно да отбележим, че импулсните релета си имат и някои недостатъци. Те са доста по-чувствителни към радиосмущения, както и съществува реалната опасност превключващата им верига да се износи по-бързо в механичен и електрически смисъл. При електромеханичните модели времето за превключване е по-дълго от това при електронните.

Въпреки това импулсните релета се утвърждават като ефективни, дори подобрени аналози на девиаторните и кръстатите ключове, давайки възможност за по-добра функционалност на системата и по-обхватен контрол на осветлението. Подходящи са за големи помещения, коридори, стълбища, както и всякакви системи за автоматизация. Ако си търсите практично решение на всички осветителни дилеми в дома или офиса, може би именно те са вашата перфектна алтернатива.