Децата са най-малките и уязвими членове от нашето домакинство, които често не могат да вземат самостоятелни решения за своята безопасност и да оценяват реалистично различните рискови ситуации. Затова днес ще се спрем на няколко основни риска, произтичащи от електричеството, както и добри практики за тяхното справяне. 

Съвети за безопасност на детето вкъщи, свързани с ток

Рискови ситуации

Съществуват специфични рискове за децата в рамките на дома, които са неизбежно свързани с електрическата инсталация и електропреносната мрежа. За препоръчване е родителите или отговорните възрастни да наложат някои базисни правила, свързани със следните части на системата.

Щепсели и контакти

 • Да не се докосват директно в металната си част, както и да се следи да не се поставят различни предмети или играчки вътре в контактите от страна на детето;
 • Щепселът да се вади и поставя само като бива държан за пластмасата на предвидените за тази дейност места;
 • Да не се включват прекалено много уреди в един разклонител, за да не се получи претоварване и прегряване;
 • Да не се докосват работещи крушки;
 • Да не се допуска наличието на неработещи контакти. 

Жици и окабеляване

 • Да не се позволява на децата да си играят с кабели при никакви обстоятелства, особено ако са свързани към електрическата мрежа;
 • Да не се докосват никакви кабели или проводници с неясен произход, които имат оголена част;
 • Да се поправят незабавно всички неизправности в окабеляването в момента, в който бъдат забелязани. 

Електрически уреди и допир с вода

 • Да не се почиства или играе с даден електрически уред, докато е включен към захранването;
 • Да не се докосват електрониките на различните електроуреди, както и да не се поставят различни предмети в тях;
 • Отоплителните уреди следва да се държат на обезопасено място, без пряк или косвен досег със запалими предмети;
 • Да не се ползват електрически уреди в близост до вода;
 • При никакви обстоятелства да не се включват мокри електрически уреди в електрическата мрежа;
 • Никога да не се докосва електрооборудване, докато самите ние сме с мокри ръце. 

Следването на тези правила ще донесе една идея по-голяма сигурност у хората в домакинството, но нека все пак да обърнем внимание и на по-специфичните мерки за детска безопасност, към които да прибегнем вкъщи. 


Съвети за безопасност на децата вкъщи

Първият и най-важен съвет, който ще си позволим да дадем, е да образовате децата си за всички рискове, изброени по-горе, както и за други сходни ситуации, свързани с общата електрическа безопасност. 

В допълнение, можете да почерпите вдъхновение и от следните идеи:

 • Опасността от негативни последици, свързани с електричеството, не винаги е очевидна, така че периодично наемайте специалист, който да провери електроинсталацията ви;
 • Използвайте електрически ключове и контакти с вградена детска защита или обезопасете подобаващо вече монтираните. Насочете се и към модели с повишена влаго- и прахоустойчивост.;
 • Не оставяйте видими, достъпни и необезопасени проводници или кабели, които потенциално да привлекат вниманието на детето и да го провокират да се заиграе с тях;
 • Предложете помощ на децата при включването и изключването на щепселите, поне докато са малки;
 • Изключвайте всички електроуреди, когато не ги ползвате;
 • Опитайте се да поставите електрическите уреди и други елементи на електроинсталацията на максимално недостъпни за детето места;
 • Проверете за потенциални течове на вода, които могат да достигнат под някаква форма вашата електрическа система и да предизвикат късо съединение или токов удар. 

 

Електрически съвети за безопасност на детето извън дома

Колкото и да ни се иска да ограничим негативните влияния, на които едно дете е подложено, няма как да пропуснем и опасностите на електричеството, с които то може да се срещне извън рамките на дома. Уверете се, че децата са информирани за спазването поне на следните правила:

 • Да не се докосват до случайни жици или кабели от електропреносната мрежа (трафопостове, електрически стълбове, разпределителни табла и други), които поради някаква причина са в техния обсег;
 • Да не се докосват или катерят по електрически стълбове и да не пипат таблата;
 • Ако са фенове на играта с хвърчила или балони, никога да не я практикуват в близост до стълбове или жици;
 • Да не се приближават до трафопостове по никакъв начин, дори и домашният им любимец да е влязъл в помещението погрешка. Нека позвънят на отговорния възрастен или на пожарната;
 • Никога да не приближават устройство, съдържащо електроника, до източник на вода;
 • Ако дори една лампичка в басейна мига или показва неизправност, не влизайте във водата.

Основни съвети за родителите или отговорните възрастни за безопасност извън дома, в случай че имате двор или веранда:

 • Не оставяйте необезопасени кабели или електроуреди, които потенциално могат да бъдат намокрени от лошо време. Проверявайте редовно външното осветление и отстранявайте своевременно всяка неизправност;
 • Монтирайте контакти и щепсели с повишена степен на защита IP, като никога не ги оставяте на съвсем открито;
 • Ако ползвате удължител за захранване на външни електроуреди, уверете се, че е с правилното сечение и параметри на кабела спрямо мощността на свързаното устройство и условията на външната среда. Винаги го прибирайте след употреба;
 • Бъдете внимателни, когато косите или чистите, за да не закачите някой кабел;
 • Ако имате басейн, е абсолютно задължително да се уверите, че електрическата му част е в абсолютна изправност.

В заключение за детската защита

Да образовате децата на тема “Електричество” е изключително важно. В онлайн пространството, както и на книжни носители, съществуват множество източници под формата на видеа и книги, които представят научната информация в достъпен за тях вид, който не ги тревожи излишно, но им грабва вниманието и ги кара да бъдат по-внимателни осъзнато или неосъзнато.

Към това им знание трябва да се добави и вземането на всички или повечето мерки за безопасност, свързани с електричеството, за които можете да се информирате по много начини. Гореизброените точки са просто ориентир, на който да стъпите, и едно деликатно напомняне, че съзнанието на децата е различно от това на възрастните хора, и към него трябва да бъде подхождано с много любов и грижа дори и когато се обсъждат сериозни теми като електрическата безопасност.