Дефектнотоковата защита, както най-вероятно знаете, е електрическо устройство, което защитава хората при настъпване на обстоятелства с негативен характер като токов удар, причинен от пренапрежение или повишен ампераж за определена електрическа мрежа. В практиката може да я срещнете и под усложненото наименование диференциалнотокова защита, прекъсвач на остатъчен ток или с простичката, но все пак мистична абревиатура ДТЗ. 

Предвид изключително важната си функция, дефектнотоковата защита е абсолютно задължителен елемент от инсталацията на всяка една сграда, като тази характеристика е регламентирана нормативно в детайли. В сезона на ремонтите и учестените премествания в нови жилища ние, екипът на ELX.bg, взехме решение да ви припомним по опростен начин основните принципи на нейния монтаж. 

Преди да навлезем по-дълбоко в тематиката обаче желаем да направим важното уточнение, че целта на текста е единствено и само информативна. За инструкции стъпка по стъпка, конкретен съвет или практическа консултация задължително се обърнете към специалист електротехник, защото въпреки универсалното устройство и принципи на работа, отделните модели си имат своите специфики, с които трябва да се съобразим, за да си гарантираме комфорт и безопасност. 

Въведение в света на дефектнотоковите защити

Както споменахме, ролята на този тип апарати е огромна - те са незаменим инструмент, който спомага за опазване човешкото здраве и безопасност в условията на непредвидени ситуации в сферата на електричеството. От своя страна, техническите характеристики, качеството, спецификациите и начина на свързване на дефектнотоковата защита са ключови предпоставки за правилното изпълнение на функциите ѝ. 

Дефектнотоковият компонент се активира в ситуация на установяване прекомерна големина на протичащия по веригата ток, различна от стандартната. Обстоятелствата, които го пораждат, могат да имат разнообразен произход - повреда в свързан електроуред, недобро изпълнение на електрическата инсталация, късо съединение или нарушен материал на изолацията.

Как работи дефектнотоковата защита?

Устройствата оперират на база принципа на електромагнитната индукция. Притежават способността да следят каква е големината на тока на входа и изхода на системата, като разликата между двете цифри трябва да е равна на нула. В случай че се получи разминаване, стойността му се сравнява с предварително зададена такава и ако този вграден диференциал бъде достигнат, защитата се задейства и прекъсва веригата за изключително кратко време.

Описаните процеси се осъществяват с помощта на следните структурни компоненти на ДТЗ:

  • Свързващи клеми;
  • Токов трансформатор;
  • Изключвател на остатъчния ток (електромеханично реле);
  • Механизъм за управление на контактите.

Клемите свързват устройството към фазата и нулата. Токовият трансформатор е елемент с намотки, чиято посока на навиване подсигурява неутрализирането на магнитните потоци от двата проводника. Ако равновесието е нарушено и стойността стане различна от нула, във вторичната намотка се генерира ток, равен на разликата. Данните се изпращат към релето, за да се сравнят с предварително зададената граница, наречена чувствителност, достигането на която би активирало контактите и затворило веригата. 

Къде се монтира дефектнотоковата защита и какви са минималните необходими условия за правилното ѝ сработване?

Обичайното местоположение на апарата е в разпределителни табла, кутии с предпазители, тясно специализирани системи за индустриален контрол. Задължително за правилното действие на устройството е инсталацията да е изградена с три проводника при монофазните и с пет при трифазните. При някои по-стари сгради с монофазна електрическа конструкция обаче, които нямат трети заземителен проводник, могат да възникнат неприятни ситуации, особено ако става въпрос за бойлер. 

Дефектнотоковата защита следва да не се използва като единичен елемент между източника на захранване и консуматора, защото тя реално не предпазва от възникването на късо съединение и ток на утечка, а само контролира последиците върху хората. За предпазване на електрическото оборудване и елементите по самата верига се използват автоматични прекъсвачи. В практиката съществуват и комбинирани устройства, съчетаващи тези две функции.

В допълнение, техническите параметри на уреда като чувствителност, номинален ток, изключвателна способност трябва да са съобразени със спецификите на инсталацията, в която ще се монтира. 

Какви са основните принципи при свързването на дефектнотокова защита?

За разлика от обикновените автоматични предпазители, през които преминава само фаза, то при дефектнотоковите защити това са и фазата, и нулата. При монофазни инсталации към входа на устройството свързваме фазовия и нулевия проводник, нато на изхода фазата се свързва към защита от претоварване, а нулата - директно към веригата. 

При трифазни системи принципът е подобен с тази разлика, че на входа имаме три вместо един фазови проводника, към чиито изход се свързва прекъсвач. Нулевият проводник се свързва към общия клеморед, а не пряко към инсталацията. Примерна схема на свързване може да видите тук:


Пак подчертаваме, че ако става въпрос за двужилна конструкция, устройството няма да сработи правилно, а трябва да е прекара допълнителен кръг с трето жило. При всички положения трябва да има заземителен проводник, интегриран към конструкцията, който да подсигурява безопасността на протичащите електрически процеси. Нулевият (N) и заземителният проводник (PE) не трябва да са свързани никъде помежду си. 

По правило, дефектнотоково приспособление се монтира към всеки един автономен токов кръг, макар че в практиката съвсем не толкова рядко се наблюдават изключения с цел спестяване на ресурси. Имате предвид обаче, че в този случай уредът трябва да покрива по-високи изисквания и да е с по-мощни параметри.

Какви изисквания трябва да покрие дефектнотоковата защита?

Подобно на всяко електрическо устройство, което се монтира в дом, офис или предприятие, и ДТЗ не прави изключение откъм критерии за сигурност и безопасност. Съществуват технически нормативни стандарти, които задължително трябва да бъдат изпълнени, за да се осъществи успешно инсталацията. 

Основните от тях са:

  • ДТЗ да има по-висок температурен обхват от мястото, в което се намира;
  • ДТЗ да се свързва с проводници от подходящ тип и сечение, които са предвидени и описани от производителя;
  • Да се използват електроуреди с добри уплътнения, които да не предразполагат към натрупване на прах и влага в системата, които да окажат влияние върху работата на устройството;
  • Поради спецификата на някои електроуреди като компютри или принтери, към токовия кръг трябва да се свързват до определен брой консуматори.

Примерна принципна схема за свързване на дефектнотокова защита към офисна инсталация, абстрахирайки се от конкретните параметри на устройствата, за които горещо ви съветваме да се консултирате с електротехник, може да видите тук:


За жилищни сгради се използват свръхчувствителни устройства, отчитащи диференциален ток със стойности до 30 mA, като по наредба захранването им трябва да е независимо и да не се влияе от захранващото напрежение. За индустрията обикновено приложение намират такива с над 100 mA. 

Накратко за свързването на дефектнотоковите защити

Свързването на устройството към електроинсталацията на теория не е сложно, като изисква базова електротехническа подготовка и познаване на нормативните уредби. Намирането на точния модел обаче, който да е подходящ за конкретния случай и спецификите на конструкцията, е съвсем друга работа. При всички случаи ви препоръчваме да вземете мнението на специалист, който да ви даде професионален съвет за подходящото равнище на чувствителност, номинален ток, изключвателна способност.