Светът на електротехниката е непредвидим и мистичен за мнозина непросветени, което може да доведе до сериозно подценяване на рисковете, които го съпътстват. Повредите обикновено се случват крайно неочаквано, оставяйки нас, обикновените хора, да се чудим раздразнено и безпомощно имало ли е начин нещастието да бъде избегнато, а скъпоценното ни имущество - спасено, преди да е станало прекалено късно.

Всички сме ставали неволни свидетели на смущения в мрежата, възникващи в резултат на внезапен силен ток, които при лошо стечение на обстоятелствата могат да доведат до трайни повреди в офисното или домашното оборудване. Сигурно поне веднъж в живота си сте стояли в недоумение пред свършен факт и сте си мислили угрижено какво би могло да причини подобни нежелани странични токови ефекти. Отговорът е далеч по-обхватен, отколкото изглежда на пръв поглед: лошо окабеляване, некачествени електрически уреди, включване на мощно и енергоемко оборудване към малко на брой източници на захранване, лошо планирана и реализирана електрическа схема или чисто и просто моментна неизправност в електропреносната система. Имайки предвид честотата и широката гама на изброените ситуации, вероятността да попаднем в някоя от тях изглежда обезпокоително реална, така че си заслужава помислим за качествена превенция от подобни рискове, преди любимият ни нов 75-инчов телевизор да е паднал в жертва на късо съединение.

Най-опростеният, икономичен и разпространен в практиката начин да предотвратите сериозни повреди по оборудването са именно автоматичните прекъсвачи.

Техният принцип на работа е изключително директен и ефективен: проектирани са да отчитат цялостно токовите параметри на мрежата, като реагират на най-малкото отклонение от предварително зададените им стойности, прекъсвайки електрическата верига, преди токът с прекомерна сила или напрежение да е достигнал до уредите и да ги е повредил. Казано опростено, в момента, в който включите прекалено много енергоемки уреди в един разклонител и системата не е способна да понесе прекомерната консумация на ток, автоматичният прекъсвач би отчел аномалията и прекъснал частта от електрическата верига, към която неблагоразумно сте ги включили, преди да се е стигнало до безвъзвратна повреда в някой от тях.

Наличието на едно подобно (в повечето случаи мъничко) устройство може да осигури високо ниво на контрол и цялостна защита на електрическата система от непредвидени токови излишъци и прегряване, както и да минимизира вероятността да възникнат електрически пожари, токови удари или късо съединение. На по-глобално ниво, в зависимост от характеристиките на конкретния модел прекъсвач и възможността му да се монтират допълнителни модули, може да се сдобиете с още повече функционалности като протекция срещу пробив в изолацията, допълнително отчитане на минимално напрежение и др.

Какви обаче видове автоматични прекъсвачи съществуват в практиката и как да се ориентираме кой е най-подходящият за нас?

Отговорът на втория въпрос по-добре да оставим на професионалните електротехници, но базисни познания относно различните най-разпространени автоматични прекъсвачи биха били полезни, в случай че някога ви се наложи все пак да вземете решение сами. Отделните модели могат да притежават много брой разнообразни параметри: напрежение, номинален ток, изолация, дизайн, механизъм за прекъсване на веригата, брой полюси и др. Въпреки това можем да отличим три основни групи прекъсвачи, които към днешна дата намират най-широко приложение в дома и индустрията:

Миниатюрен автоматичен прекъсвач

Този тип прекъсвачи са най-често срещаните в практиката, заемайки своето почетно място във всяко добре обезпечено домакинство. Те отчитат отклонения в токовото равнище, като автоматично затварят или отварят веригата на механичен принцип, когато това е необходимо. По същия начин уредът осигурява защита и от прегряване. Устройствата обикновено са конструирани с биметална лента, съчетаваща електромагнитни и термични характеристики, които са настроени да прекъсват веригата за изключително кратко време, ако индикират проблем, като по този начин се предотвратява разпространението му. Въпреки това съществуват и прекъсвачи от тази група, които оперират единствено на термичен принцип. Миниатюрните автоматични прекъсвачи са подходящи за системи с ниско напрежение. По правило, отчитат ток до 125А и изключвателните им характеристики са фиксирани, без възможност да се нагласят, което до известна степен лимитира функционалността и разнообразието в приложенията им, но пък опростява тяхната структура.

Автоматичен прекъсвач с лят корпус

Устройствата с лят корпус не се различават особено от миниатюрните прекъсвачи по това, че принципът им на работа се базира както на традиционната електромагнитна, така и на термична чувствителност, като двата типа свойства обикновено се активират едновременно. Разликата обаче е в начина, по който са проектирани да комбинират двата отделни типа електромагнитни и температурни устройства, обединени механично и функционално, в едно цяло. Размерът и обхватът на прекъсвачите с лят корпус са много по-големи, като механизмът им за изключване може да се надгражда с допълнителни модули и настройва според конкретните нужди на електрическата система, което им дава конкурентно предимство. Този тип прекъсвачи са подходящи за системи с по-високо напрежение, а отчитането на номиналния ток достига до 1600А.

Въздушен автоматичен прекъсвач

Прекъсвачите, опериращи на въздушен принцип, са подходящи по-скоро за промишлените производства, отколкото отделното домакинство, защото са пригодени за високи токови параметри, позволявайки достигане на комутируеми напрежения от 750 до 1150 kV и номинален ток до 6000А. Този тип устройства оперират във въздушна среда, като контактите им остават открити и реагират при определено ниво атмосферно налягане, генерирайки електрическа дъга. Енергията на сгъстения предварително въздух се използва и като движеща сила, преместваща контактите, и като дъгогасяща среда. В момента, в който прекъсвачът установи неизправност, се задействат дъгогасителни механизми, които прекъсват веригата. Въздушните устройства все по-често играят ролята на заместител на възникналите по-рано в исторически план маслените прекъсвачи, като основни техни предимства са занижената опасност от пожари, краткото време за реакция и относително ниските експлоатационни разходи.

В нашия средностатистически човешки живот едва ли ще ни се наложи да се срещнем лице в лице нито с въздушния прекъсвач, нито с този с лят корпус, но за сметка на това миниатюрните автоматични прекъсвачи имат статута на неизменна част от електрическата система на нашето домакинство, която осигурява съответното ниво на защита от пренапрежение или прегряване, често срещани странични ефекти от които са токовите удари и електрическите пожари. Изключително полезно е да осъзнаваме необходимостта да осигурим подобен уред в дома си и да имаме базисни познания за начина му на работа: това ни помага да разбираме по-добре рисковете на електропреносната система в нашия дом и да ги менажираме максимално ефективно. Добрата ни информираност е една малка, но достатъчна гаранция, че уредите ни ще имат дълъг и щастлив живот, а късото съединение никога повече няма да ни завари неподготвени. И да, новият ни телевизор ще е в пълна безопасност благодарение на малкото електрическо устройство, наречено автоматичен прекъсвач.