Електричеството не е шега работа и в общия случай, по-добре да бъде оставено на професионалистите. За съжаление обаче няма да ни излезе особено икономически изгодно да викаме техник за всяка дребна ситуация, каквато е например активирането на автоматичния прекъсвач в дома ни.

Автоматичните предпазители са онези малки устройства в електрическото табло, които защитават свързаните в тяхната верига електроуреди от късо съединение и евентуално пренапрежение. Намират приложение във всяко едно жилище, като без тях нито една електроинсталация практически не може да съществува. 

Понякога обаче тези малки и компактни устройства имат свойството да изключват веригата една идея по-често от обикновено. Това може да се дължи на множество фактори - моментно претоварване, неизправен електроуред по токовия кръг или повреда в самия прекъсвач. Но понякога в редки случаи може да се предизвиква и от нормалната работа на свързаните консуматори. 

Как да разберем кой електроуред е “виновникът” за необичайното задействане на автоматичния прекъсвач? 

Най-простичкият начин да установите кой уред причинява прекъсването на веригата е да поставите предпазителя в изходна позиция след активирането му и да включите уредите един по един, докато не се установи откъде идва проблемът. Неудобството е, че процесът обикновено отнема време.

Добрата новина е, че някои устройства са по-вероятни причинители на ситуацията от други. Със следващите няколко примера се надяваме да ви помогнем да ги разпознавате по-бързо и по-лесно.

И така, кои са електроуредите, които най-често “неволно” задействат автоматичния предпазител в жилището ни?

Сешоар

Този иначе така приятен дамски аксесоар може да се окаже подводно камъче за много вериги. По правило, всеки уред, който генерира топлина чрез електричество е в черния списък, но сешоарите определено водят класацията. Те консумират голямо количество ток за много кратко време, което само по себе си е достатъчно да постави автоматичния предпазител в състояние на готовност и да го активира, особено ако към веригата са свързани и вече работят и други консуматори. 

Следователно, този малък уред може да предизвика неочакван по мащаби проблем, така че бъдете внимателни, когато го използвате.

Хладилник

Въпреки че не генерират топлина, охлаждането само по себе си също е доста енергоемък процес. Ако към това се допълни и често оставяне на вратата отворена за продължително време, съчетано с производствен дефект или амортизация на самия уред, то прекъсвачите ни определено имат достатъчно поводи да се задействат, за да предпазят веригата.

Вентилатори

От електротехническа гледна точка, вентилаторите са просто въртящи се мотори. Не се славят с някаква свръхконсумация на електричество, но също изискват допълнителна енергия. Ако се появи дисбаланс в мотора на вентилатора или самият уред се свърже към вече натоварена верига, може да се предизвикат сработвания на съответния предпазител. 

Прахосмукачка

Подобно на вентилаторите, в основата на механизма на разпространените модели прахосмукачки е въртящ се електрически мотор. Натискът върху тях обаче е по-голям, защото целта им е да засмукват частици от повърхност, което води до необходимост от по-значителен въртящ момент. 

Добрата новина е, че прахосмукачки се включват относително периодично и не са перманентна част от веригата, така че много лесно можете да установите, че именно те са причинителите на задействането на предпазителя.

Ютия

Подобно на сешоарите, и ютиите консумират значителен ток, за да излъчат топлина, което е абсолютно достатъчна предпоставка за активирането на автоматичните прекъсвачи. Рискът се увеличава, ако уредът е включен към разклонител, а не директно в контакт.

Разклонители

И като споменахме разклонители, няма как да не отбележим, че те са една от основните причини за сработването на прекъсвачите. Наличието им е предпоставка за включване на повече на брой или по-мощни уреди към една конкретна част на веригата, което може да я претовари. 

Еър фрайър

Еър фрайърът е едно от по-иновативните съвременни изобретения, което може да предизвика сработване на автоматичните прекъсвачи, така че се отнасяйте с повишено внимание към тях.