Тенденцията “направи си сам”, по-популярна в глобален мащаб като DIY (от англ. “do - it - yourself”), набира все по-голяма скорост с появата и развитието на Интернет, YouTube и технологиите. Вследствие на това се наблюдава притеснителното явление всеки счита себе си за абсолютно квалифициран да извършва дребни и не толкова дребни електрически поправки в дома си. 

Понякога достъп до малко повече информация и пояснения действително е достатъчен, за да се справите със задачата, но има случаи, в които абсолютно никога не препоръчваме “направи си сам” подхода. Ще ви дадем пет подобни примера за електрическите инсталации. 

Окабеляване

Независимо дали сте новодомци, или смятате, че старото ви окабеляване има нужда от подмяна, препоръчваме да се въздържате от самостоятелни действия в тази посока. Грешно свързване на проводниците може да има сериозни последици като късо съединение и опасност от пожар, както и недостатъчно добра изолация и заземяване (респективно зануляване), което да повиши риска от токов удар.

В допълнение, ако не познавате добре мерките за безопасност, които да вземете при работа с електричество, може да се натъкнете неподготвени на някоя необезопасена фазова жица, което е изключително рисковано. Вероятността това да се случи дори и при изключено захранване съществува, особено в по-старите жилища.

Един професионален техник ще прегледа внимателно инсталацията и свързаното с нея окабеляване, преценявайки адекватно какви компоненти има нужда да се подменят частично или изцяло.

Електрическо табло

В динамичното и технологично време, в което живеем, се оказва, че имаме нужда от все повече и повече захранване, което да обезпечи енергийните нужди на домакинството. Съвсем естествено, следствие от повишения брой консуматори е и модификация на електрическото табло и добавяне на нови автоматични прекъсвачи или дори цялостната му подмяна. 

Ако нямате добри електротехнически познания обаче, препоръчваме никога да не се захващате сами с подобно начинание. На първо място, може да объркате изчисленията и да не успеете да предвидите консумацията и реалното натоварване на съответната верига, и второ - има сериозна вероятност да срещнете трудности по подбора на компоненти, сглобяването и монтирането на таблото.

Променяне на електрически кръгове и монтаж на допълнителни контакти

Този тип ремонт е близък до предходния и се поражда от същите причини - повече консуматори, появяващи се с течение на времето, или амортизация на вече монтираните съществуващи електрически съоръжения. В допълнение, промяна в електрическите схеми може да възникне и при ремонт или обновяване на жилището. 

В случай че предприемате кардинална промяна, която налага корекция на съществуващите токови кръгове, задължително се обърнете към електротехник, за да сте сигурни, че реализацията ще е надеждна и няма да доведе до рискове за здравето и живота на членовете на домакинството. Дори и да се налага прокарване на един-единствен допълнителен контакт, по-добре се консултирайте с професионалисти, преди да предприемете реални действия.

Инсталация на вграден или таванен вентилатор

На пръв поглед вградените вентилатори са абсолютно стандартно интериорно решение, което не се отличава с никакви специфики. Всъщност обаче се оказва, че свързването на окабеляването, което се асоциира с него, е изключително специфично и по-добре да бъде поверено на специалист. 

Ремонт на големи електроуреди

Обикновено най-изкушаващи за домашните майстори са задачите, свързани с ремонт на различни електроуреди - печка, климатик, хладилник и други. И все пак, препоръчваме горещо да се въздържате от подобни опити, особено ако не сте напълно убедени какъв е проблемът и как може да го решите. 

Големите електроуреди в частност могат да съхраняват остатъчно електричество, което да окаже негативно влияние върху човешкия организъм, дори и предпазителят да е пуснат и да не протича ток по веригата. 

Какви са основните рискове, които могат да настъпят, ако следваме неподготвени практиката “направи си сам”?

Като главни негативни последици можем да посочим:

  • Повреда в свързаните към електрическата система консуматори (електроуреди);
  • Късо съединение, претоварване, пренапрежение или други повреди, свързани с компонентите на самата електрическа верига;
  • Опасност от токов удар, който да застраши живота и здравето на членовете на домакинството.

Всичко това са достатъчно сериозни аргументи, за да помислим внимателно, преди да прибегнем до самостоятелно ремонтиране, за което не сме особено добре подготвени.