Знаете ли, че електрическите повреди са третата най-честа причина за пожари в Мексико? Броят на жертвите, в следствие от такива, през последните години е  хиляди.

Днес обществото до такава степен е свикнало с използването на електрическа енергия, че мнозина забравят за рисковете, свързани с нейното управление. По-голямата част от хората вярват, че опасността от фатален инцидент при проблеми с електричеството, може да бъде единствено в резултат на токов удар, обикновено свързван с  удар от мълния или от някакъв взрив на електрическо оборудване. Но не е така.

Какви са реалните рискове?

  • Токов удар поради допир до елементи под напрежение (директен електрически контакт) или с маси, случайно поставени под напрежение (непряк електрически контакт).
  • Изгаряния от токов удар или от електрическа дъга.
  • Падане или различни наранявания в резултат на удар или електрическа дъга.
  • Пожари или експлозии, причинени от електричество.

Електрически контакт е действието на затваряне на електрическа верига чрез съединяване на два елемента.

Индиректният електрически контакт включва допира на  хора или животни до случайно заредена с електрическа енергия повърхност или до някоя активна инсталация чрез полупроводник.


Електрическият ток може да нанесе незабавни поражения като изгаряния, спазми или фибрилация (неравномерен пулс или аритмия) и късни такива, като психични разстройства. Освен това може да причини и индиректни наранявания като предизвика падане, удар или порязване.

Причини

  • Интензитетът на електрическия ток.
  • Продължителността на електрическия контакт.
  • Пълното съпротивление на електрическия контакт, което зависи основно от влажността, контактната повърхност, напрежението и неговата честота.
  • Приложеното напрежение. Само по себе си не е опасно, но ако съпротивлението е ниско, то предизвиква преминаване с висока интензивност, следователно е много опасно. Връзката между ток и напрежение не е линейна поради факта, че импедансът (пълното съпротивление) на човешкото тяло варира в зависимост от контактното напрежение.
  • Честотен електрически ток. Колкото по-висока е честотата, толкова импедансът на тялото е по-малък. Този ефект намалява с увеличаване на напрежението.
  • Път на тока през тялото. Преминавайки през жизненоважни органи като сърцето, могат да бъдат нанесени редица сериозни поражения.

Авариите, причинени от електричество, могат да бъдат незначителни, сериозни и дори фатални. В последния случай се говорим за смърт, причинена от електрически ток.

По тази причина работата, свързана с електрическите инсталации на места с риск от пожар или експлозия, трябва да се извършва след процедура, която минимизира и рисковете и опасността. За целта присъствието на запалими вещества в работната зона е нужно да бъде ограничено и контролирано, доколкото е възможно. Това би предотвратило появата на запалителни източници и експлозивна атмосфера. В този случай извършването на работа или операции директно върху системи под напрежение (смяна на лампи, предпазители и др.) е забранено, освен ако те се извършват в инсталации и с оборудване, проектирано да работи при тези условия, които отговарят на специфичните приложими разпоредби.

 

Как да постигнем сигурност и гъвкавост?

Добър пример за постигане на безопасност и гъвкавост е разпределителната кутия QOX. Вътре има изолиран фазов прът и заземяващ такъв, така че това оборудване е подходящо за използване като сервизно входно табло  или като производно такова. Освен това и към двете пръти свързването на кабелите се осъществява с помощта на потисници с капацитет за приемане на проводници със сечение от 2,08 до 21,1 mm2 (14 до 4 AWG). По този начин връзките са безопасни и лесни за осъществяване.

Източник: Блогът на Schneider Electric