Във времена на енергийна криза и постоянно нарастващи сметки за ток е препоръчително да имаме ясна представа откъде се е появил даден енергиен разход, за да може да приоритизираме и оптимизираме цялостната картина. Затова и решихме да припомним как се изчислява консумацията на електроенергия в едно домакинство по принцип, като дадем и няколко полезни съвета за оптимизирането ѝ.

Каква информация трябва да имаме, за да изчислим разходите за електроенергия на дадено домакинство? 


Консумацията на електричество не е нищо друго освен количеството електрическа енергия, което уредите в дома използват, за да функционират, в определен интервал от време. Обикновено се измерва в киловатчас (kWh), което е и мерната единица, която виждате в сметките си за ток за съответния период. Тя се изчислява и отчита благодарение на устройства, наречени електромери

За да можем обаче ние като обикновени хора да определим приблизителното количеството изразходвана енергия в домакинството, без да се налага магически да се трансформираме в измервателни уреди, ни е необходима следната информация: 

 • Колко вата е мощността на дадения електроуред - обикновено е посочена в техническите му характеристики или ръководството за експлоатация, но ако не можете да ги откриете, просто проверете конкретния модел в Интернет;
 • Колко време е работило устройството за отчетния период - принципно се предоставя във вид на часове.

Как да изчислим консумацията на даден уред?


Остойностяването на работата на всеки електрически уред се постига, като неговата мощност (P), измервана във ватове (W), се умножи по броя на часовете, за които е функционирал през съответния период (ден, месец, година). За да дефинирате консумацията на всички електроуреди за определен период, трябва да направите индивидуална калкулация и да съберете резултата. 

Консумация на електроуред = Ватове х Работни часове

1 kWh = 1000 ватчаса (Wh)

Пример: Да приемем, че LED телевизор с мощност 100W работи 24 часа в денонощие в продължение на един месец (30 дни). Консумацията му би се калкулирала така:

Дневна консумация (телевизор) = 24 часа х 100 вата = 2400 вата

Месечна консумация (телевизор) = 30 дни х 2400 вата = 72000 вата

Мощност в kWh = 72000:1000 = 72 kWh

Така получените 72 kWh следва да се умножат по съответната дневна или нощна тарифа, зададена от доставчика на енергия, за да се получи точната сума на разхода. Ако говорим за битов, а не за индустриален ток, можем да приемем, че стойностите са около 0,30 лева с ДДС за дневна енергия и 0,15 лева с ДДС за нощна. Ако от 24 часа в денонощието 16 се считат за дневна енергия, а 8 - за нощна, то остойностената консумация на телевизора би била:

Дневна тарифа: (30 дни х 16 часа х 100 вата):1000 х 0,30 лева = 48 kWh х 0,30 лева = 14,40 лева

Нощна тарифа: (30 дни х 8 часа х 100 вата):1000 х 0,15 лева = 24 kWh х 0,15 лева = 3,60 лева

Обща месечна консумация на телевизора: 14,40 лева + 3,60 лева = 18 лева с ДДС

Подобни сметки следва да се направят за всички активни уреди в домакинството и да се сумират. Особено важно перо в личния бюджет на къщата или апартамента е електроенергията, която се използва за отопление през зимния сезон. 

И ако тази сума ви изглежда прекалено висока за месечната работа на един уред, това наистина може и да е така в определени частни случаи. Ако прилагаме тази формула за някои специфични електроуреди като хладилник или климатик, които работят с компресор, то в действителност тя е доста по-малка.

Как се изчислява консумацията на енергия на специфични уреди с компресор като хладилник или климатик? 


Както знаем, дори и да са включени, те невинаги са активни консуматори на енергия и техният разход варира в зададения времеви интервал, а не е постоянна величина. За да добием по-ясна представа, ще дадем пример с консумацията на ток на климатик.

В сферата на отоплението, вентилацията и климатизацията съществува мерната единица HVAC тон, която няма нищо общо с теглото, а е по-скоро свързана с капацитета за отопление/охлаждане на климатика за един час. За един HVAC тон се излъчва топлина, равна на 12000 BTU (British thermal units) - мерна единица, аналогична на джауловете (J) в Европа. 

Приема се, че климатик с топлинен капацитет 1 HVAC тон, излъчващ топлина 12000 BTU, ще консумира грубо 800 вата. Ако го пускате за около 5 часа на ден и направим изчисление по горната формула, стойността на консумираната енергия за 30 дни би била:

800 вата х 150 часа = 120000 Wh= 120 kWh

И на пръв поглед можем да преценим, че това е доста сериозна енергийна консумация на месец. За щастие, реалната стойност е значително по-ниска. Затова и устройствата от такъв тип имат упомената от производителите преизчислена стандартна годишна консумация, на базата на която можем да направим по-точни изчисления. 

И все пак трябва да се спомене, че величината е доста условна и зависи от множество други фактори. Консумацията на климатик в режим отопление се дефинира и от: 

 • Климатичните особености в региона;
 • Изолацията на жилището;
 • Размери на отопляваното помещение;
 • На кой етаж се намира домът и други.

Ако отопляваното помещение е неголямо, подходящо изолирано, климатикът има приличен енергиен клас и условията на външната среда са среднотежки, съотношението между отдавана и консумирана енергия би било добро, например 3 или 4 kWh (отдавана) към 1 kWh (консумирана). Приблизително същата логика може да се отнесе и към режим на охлаждане.

Важно е да се отбележи, че този приблизително дефиниран 1 kWh консумация ще е само в пиков режим, докато климатикът не достигне зададената температура. След това тази цифра се редуцира с ¼ до ⅓. 

За да получите реалната стойност на изразходваните kWh, следва да отчетете някаква средна стойност между максималния 1 kWh и необходимата за поддържане на температурата да кажем условно 250 W. Ако приемем, че от общо 5 часа работа на ден един от тях е бил на мощност 1 kWh и 4 - на 250 W, сметката за 30 дни би изглеждала приблизително така: 

(1000 вата х 30 часа) + (250 вата х 120 часа) = 60000 Wh = 60 kWh

Каква е ориентировъчната консумация на най-често използваните уреди в дома? 


Общо-взето, изводът е, че е полезно да имаме поне базисна идея за това колко харчат електроуредите в домакинството ни, за да не сме изненадани от финалната сметка за ток. За ориентир можем да дадем следните примери за консумация на енергия на час:

 • Телевизия: 100 - 400W, което е еквивалентно на 0,1 - ,4 kW;
 • Климатик: 300 - 2000 W, което е еквивалентно на 0,3 - 2 kW;
 • Микровълнова фурна: 900 -1500 W, което е еквивалентно на 0,9-1,5 kW;
 • Хладилник: 200 - 400 W, което е еквивалентно на 0,2 - 0,4 kW;
 • Фурна: 1200 - 3000 W, което е еквивалентно на 1,2 - 3 kW;
 • Лампа с нажежаема жичка: 30 - 80 W, което е еквивалентно на 0,03 - 0,08 kW;
 • LED крушка: 3 - 12 W, което е еквивалентно на 0,003 - 0,012 kW.

Статистически погледнато, най-висока консумация за повечето домакинства имат хладилникът, телевизорът, миялната, фурната и осветлението като цяло. Ако искате да си припомните съветите ни за оптимизиране на потреблението, можете да прочетете текста ни “Пестене на електроенергия - практически съвети”.

Допълнителна полза от подобна информация е, че ни помага да изберем по-високоефективни и енергийно изгодни варианти на уреди за домакинството си, които имат по-нисък разход в сравнение с аналозите.